Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικών Καυστήρων

ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα νέα ηλεκτρονικά αναλογικά συστήματα καυστήρων 3ης γενιάς BALTUR…ME ενσωματώνουν τα σύγχρονα επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας και ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για συστήματα καύσης υψηλής τεχνολογίας με βέλτιστο βαθμό απόδοσης, χαμηλές εκπομπές ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος και μειωμένα κόστη για εγκατάσταση και συντήρηση.
Η δημιουργία της σειράς ME είναι η απόδειξη πως η τεχνολογία που εφαρμόζεται στους καυστήρες BALTUR διαρκώς εξελίσσεται προσφέροντας αξιόπιστα συστήματα καύσης υψηλών επιδόσεως και προδιαγραφών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με τα ηλεκτρονικά αναλογικά συστήματα καυστήρων BALTUR...ME παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του καυστήρα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της οικιακής ή βιομηχανικής εφαρμογής αποφεύγοντας ενεργοβόρα λειτουργία και άσκοπη κατανάλωση, εξασφαλίζοντας βέλτιστες τιμές απόδοσης σε όλα τα πιθανά φορτία από το ελάχιστο έως το μέγιστο της ισχύος του καυστήρα. Η πλήρης αναλογική λειτουργία επιτυγχάνεται με τον έλεγχο δύο σερβικινητήρων (βηματικοί με ακρίβεια ενός δέκατο της μοίρας) που εγγυώνται τη σωστή ανάμιξη του αέρα και αερίου σε όλο το εύρος ρύθμισης με τη χρήση ενός PID ελεγκτή και ενός αισθητηρίου πίεσης ή θερμοκρασίας. Οι ηλεκτρονικοί αναλογικοί κινητήρες 3ης γενιάς BALTUR...ME διαθέτουν ψηφιακό διαχειριστή καύσης με επεξεργαστή που παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες του καυστήρα. Επιπρόσθετα ο ενσωματωμένος έλεγχος στεγανότητας εγγυάται τη στεγανότητα των βαλβίδων χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης κτιρίων και απομακρυσμένου έλεγχου μέσω θύρας eBuw. Η καμπύλη ρύθμισης της αναλογίας αέρα και αερίου, που απαιτείται για την καύση, προγραμματίζεται από τον ψηφιακό διαχειριστή καύσης, χρησιμοποιώντας την οθόνη ενδείξεων και τα πλήκτρα που βρίσκονται στον πίνακα του καυστήρα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή. Η καμπύλη ρύθμισης είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, ενώ η οθόνη ενδείξεων μπορεί να παρέχει πλήθος πληροφοριών που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του καυστήρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΥΣΗ

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της ακολουθίας λειτουργίας και της θέσης των σερβοκινητήρων. Εμφανίζει τη διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα και τις επιτυχημένες εναύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης υποδεικνύει την ποιότητα της φλόγας που έχει ανιχνεύσει ο διαχειριστής καύσης και σε περίπτωση που ο καυστήρας μπλοκάρει, ένας κωδικός σφάλματος παρουσιάζεται στην οθόνη ενδείξεων για την άμεση διάγνωση της αιτίας. Είναι επίσης δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου με την χρήση ενός παλμικού σήματος από τον μετρητή ροής αερίου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο διαχειριστής καύσης με τον εξελιγμένο μικροεπεξεργαστή παρακολουθεί και καθορίζει όλες τις λειτουργίες του καυστήρα. Ενσωματωμένος έλεγχος βαλβίδων και κωδικοποιημένες κλέμες εγγυώνται ασφαλείς συνδέσεις και αποφυγή λαθών. Επιπρόσθετα προσφέρει την δυνατότητα επέκτασης λειτουργιών του με την σύνδεση ελεγκτή P.I.D. για απόλυτη διαχείριση ισχύος, μονάδας INVERTER για εξοικονόμηση ρεύματος, έλεγχο O2/CO για βελτιστοποίηση της απόδοσης, απομακρυσμένο έλεγχο VISIOCONTROL και σύνδεση PROFIBUS και MODBUS.

ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Η ροή αέρα και αερίου ρυθμίζονται με βηματικούς σερβοκινητήρες ακρίβειας του ενός δεκάτου της μοίρας. Με την αξιοσημείωτη αυτή ακρίβεια εξασφαλίζονται βέλτιστες τιμές απόδοσης σε όλα τα πιθανά φορτία από το ελάχιστο έως το μέγιστο της ισχύος του καυστήρα.