Πλεονεκτήματα Πνευματικών Καυστήρων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η σειρά πνευματικά αναλογικών καυστήρων BALTUR LX/PN διακρίνεται για τις υψηλές αποδόσεις, τα χαμηλά επίπεδα ρύπων, το μεγάλο εύρος λειτουργίας και τα κορυφαία επίπεδα εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα οι καυστήρες της σειράς αυτής αποτελούν τον καρπό ερευνών συνδυάζοντας τη δυναμικότητα και την καινοτομία του οίκου BALTUR και ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO, αλλά και για την αναλογική τους λειτουργία, που τους καθιστά ιδανικούς για κάθε εφαρμογή που απαιτείται πολυβάθμιος καυστήρας αερίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ LOW NOx/CO : Για την μείωση των εκπομπών NOx στην ατμόσφαιρα, απαιτείται καύση με όσο το δυνατό, περιορισμένη περίσσεια αέρα και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φλόγας. Η BALTUR SpA έχει σχεδιαστεί και αναπτύξει ειδικές κεφαλές καύσης με εσωτερική μερική ανακύκλωση των προϊόντων καύσης του αερίου. Η ποσότητα των αερίων της καύσης εξαρτάται από τη θερμική ισχύ του καυστήρα και έχει ως αποτέλεσμα σταθερή και καθαρή καύση με λιγότερη περίσσεια αέρα.
Με τη ειδική κεφαλή επιτυγχάνονται εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές NOx και CO. Αυτή είναι και η πραγματική συνεισφορά της BALTUR SpA στο περιβάλλον, στο οποίο ζούμε φροντιζιντάς το για τις επόμενες γενιές.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ : Εξασφαλίζει αποδοτική, αξιόπιστη και απόλυτα ασφαλή λειτουργία ακόμα και εαν ξένο αντικείμενο φράξει μέρος του διαφράγματος εισαγωγής αέρα.
ΥΨΗΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ : Το υψηλό εύρος αναλογικής ρύθμισης εξασφαλίζει πού μικρές διακυμάνσεις στη ελεγχόμενη παράμετρο (θερμοκρασία νερού ή πίεση ατμού) συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική λειτουργία επεκτείνοντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής του καυστήρα και του λέβητα.
ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ O2 στα καυσαέρια :Ο συνεχής έλεγχος της αναλογίας αέρα/αερίου βεβαιώνει τη σταθερότητα των χαμηλών τιμών οξυγόνου στα καυσαέρια εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στο λέβητα.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Το σύστημα Συνεχούς Ελέγχου και Ρύθμισης Αέρα/Αερίου είναι απλό στην εφαρμογή και τη χρήση αφού πρακτικά χρειάζεται ρύθμιση σε 2 μόνο βίδες με αποτέλεσμα να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη ρύθμιση κατα 75% σε σύγκριση με κλασσικούς, μηχανικά αναλογικούς καυστήρες.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ Inverter

Η ενέργεια που παράγεται επιβαρύνει αναπόφευκτα το περιβάλλον και απαιτεί την αυξανόμενη επικέντρωση της προσοχής μας στην κατανάλωση. Καθίσταται απαραίτητη η κατασκευή συστημάτων με μέγιστο βαθμό απόδοσης και μειωμένες καταναλώσεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προτιμούνται μη ενεργοβόρα συστήματα καύσης που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση των απωλειών στο ελάχιστο δυνατό.
Σε κλασικά συστήματα καύσης ο ανεμιστήρας έχει σχεδόν πάντα την ίδια ηλεκτρική κατανάλωση (με ασήμαντες αυξομειώσεις) ανεξάρτητα από τις μεταβολές στο φορτίο και την ισχύ λειτουργίας του καυστήρα. Η ροή του αέρα ρυθμίζεται μόνο από τα διαφράγματα, τα οποία κλείνουν όσο η ισχύς μειώνεται περιορίζοντας την εισαγωγή. Η απλή αυτή διαδικασία προκαλεί μεγαλύτερες απώλειες φορτίου, καθώς σπαταλά μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει ο κινητήρας του ανεμιστήρα.
Επιπλέον, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πάντα στο μέγιστο της ισχύος με αποτέλεσμα να έχει αυξημένη στάθμη θορύβου σε οποιαδήποτε ισχύ και αν έχει ρυθμιστεί ο καυστήρας. Με την εγκατάσταση ενός μετατροπέα συχνοτήτων (inverter) στον πίνακα ελέγχου του καυστήρα, που θα ελέγχει τις στροφές ανά λεπτό (rpm) του κινητήρα σε συνάρτηση με την ισχύ του καυστήρα περιορίζει την ηλεκτρική κατανάλωση και μειώνει τη στάθμη θορύβου.
Ο μετατροπέας συχνοτήτων (inverter) λαμβάνει σήμα για τη ρύθμιση των στροφών απευθείας από τον ελεγκτή του αέρα καύσης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση της καύσης, σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. Οι μηχανισμοί διαφραγμάτων αέρα που παραμένουν στον καυστήρα πραγματοποιούν έλεγχο ροής αέρα και δυναμική ρύθμιση ακριβείας της πίεσης του αέρα στην κεφαλή καύσης σε όλες τις μεταβατικές καταστάσεις κατά τη λειτουργία του καυστήρα.
Η χρήση του μετατροπέα συχνοτήτων (inverter) προσφέρει αξιόλογη εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία του ανεμιστήρα που φτάνει έως και 70% στην ελάχιστη ισχύ του καυστήρα. Έχει υπολογιστεί ότι ο ετήσιος μέσος όρος μείωσης της κατανάλωσης κυμαίνεται στο 30%.
Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας inverter για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα με έλεγχο των στροφών είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά μείωσης της στάθμης θορύβου που αγγίζουν το 30-40%.

Επιπλέον πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση μετατροπέα συχνοτήτων είναι:
Συντελεστής ισχύος κοντά στο 1 : Η διατήρηση του συντελεστή ισχύος κοντά στο 1, σε οποιαδήποτε ταχύτητα, απαλάσσει τη χρήση διατάξεων διόρθωσής του.
Μείωση των ρευμάτων στην έναυση :: Με τη χρήση inverter είναι δυνατή η βαθμιαία εκκίνηση και έναρξη της λειτουργίας του καυστήρα χωρίς να απαιτείται ειδική συνδεσμολογία Αστέρα/Τριγώνου ή χρήση soft starter.
Μειωμένες μηχανικές καταπονήσεις : Η απουσία απότομων εκκινήσεων ελαχιστοποιεί τις καταπονήσεις του συστήματος επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής όλων των επιμέρους μηχανικών εξαρτημάτων.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Γι΄ αυτή τη σειρά καυστήρων δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα αναλογικής λειτουργίας που χρησιμοποιεί πνευματικές βαλβίδες αερίου με σταθερή αναλογία αερίου – αέρα. Διαφοροποιείται με τον τρόπο αυτά από τα συνηθισμένα συστήματα αναλογικής λειτουργίας.

Η ρύθμιση τώρα περιορίζεται στη επιλογή της απαιτούμενης αναλογίας αερίου/αέρα και καθορίζοντας την αναλογία αυτή στην ελάχιστη και μέγιστη ισχύ του καυστήρα, τα υπόλοιπα άπειρα ενδιάμεσα σημεία λειτουργίας αυτο-ρυθμίζονται χάρη στα ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των νέων βαλβίδων πνευματικής λειτουργίας.

Το σύστημα χαρακτηρίζεται ως δυναμικά αναλογικό, καθώς σε κάθε αλλαγή των δεδομένων της καύσης, για οποιοδήποτε λόγο, ο καυστήρας ρυθμίζεται αυτόματα, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά ασφαλή και αξιόπιστο.