Κατηγορία: Αίτηση Παροχής Φυσικού Αερίου

26

Μαΐ2016
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το φυσικό αέριο Αττικής για την σύνδεση με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου είναι τα παρακάτω (αναλόγως με την περίπτωση του κτιρίου): Πολυκατοικία - Κεντρική Θέρμανση Φωτοτυπία ταυτότητος διαχειριστή Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας + 1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας Κατεβάστε το εδώ… Υπέυθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση προς την LIAKOS ENERGY με το γνήσιο της υπογραφής Κατεβάστε την εδώ… Καταθετήριο τραπεζικής κατάθεσης τελών σύνδεσης και εγγύησης Διαμέρισμα με Αποκοπή από Κεντρική Θέρμανση Φωτοτυπία ταυτότητος διαχειριστή Απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων ιδιοκτησίας + 1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή από την κεντρική θέρμανση του διαμερίσματος και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ.) εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Κατεβάστε το εδώ… Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας διαμερίσματος με το γνήσιο της υπογραφής Κατεβάστε την εδώ… Υπέυθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση προς την LIAKOS ENERGY με το γνήσιο της υπογραφής Κατεβάστε την εδώ… Πίνακας κοινοχρήστων πολυκατοικίας ή λογαριασμούς ΔΕΗ διαμερισμάτων Καταθετήριο τραπεζικής κατάθεσης τελών σύνδεσης και εγγύησης